Những điều tu tịnh độ cần biết

Bài pháp thoại Những điều tu tịnh độ cần biết do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Quang Minh

Những điều tu tịnh độ cần biết Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận