Niệm lành sanh tướng đẹp

Bài pháp thoại Niệm lành sanh tướng đẹp do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ

NIỆM LÀNH SANH TƯỚNG ĐẸP - Thầy Pháp Hòa (Rất Hay) Austin, TX Tue April 2013 Tập 1 of 2

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận