Niệm Phật vãng sanh là nhu cầu thiết yếu

Video pháp thoại Niệm Phật vãng sanh là nhu cầu thiết yếu được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 09-12-2017 tại Hội Trường Yerba Buena, miền bắc California, trong chuyến hoằng Pháp tại Hoa Kỳ năm 2017.

Niệm Phật Vãng Sanh Là Nhu Cầu Thiết Yếu - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

3 Trả lời to "Niệm Phật vãng sanh là nhu cầu thiết yếu"

Bình luận