Chuyển tới nội dung

Niệm Phật Vãng Sanh

Pháp môn Niệm Phật Vãng Sanh một đời thành tựu. Niệm Phật một câu, Phước sanh vô lượng. Lạy Phật một lạy, Tội diệt hằng sa. Nam Mô A Di Đà Phật

Designed by thichbanh.com
DMCA.com Protection Status