Niềm tin tam bảo

Pháp thoại Niềm tin tam bảo do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 17-02-1994 tại Xóm Thượng – Làng Mai trong khóa tu Phật Pháp Căn Bản

Niềm Tin Tam Bảo - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận