Nới rộng dung lượng trái tim

Video buổi pháp thoại Nới rộng dung lượng trái tim được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tai Trung tâm Tuệ Đức, ngày 22.12.2016

Sư Minh Niệm || Nới rộng dung lượng trái tim || Trung tâm Tuệ Đức || 22.12.2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận