Nước của tôi không có người Nữ

Pháp thoại vấn đáp: Nước của tôi không có người Nữ được Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại gia
Nước của tôi không có người Nữ

Nước của tôi không có người Nữ (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nước của tôi không có người Nữ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận