Oai Thần Phật Pháp

Pháp thoại Oai Thần Phật Pháp được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Chùa Bảo Lâm, West Chester Township,Ohio, Hoa Kỳ, ngày 01/10/2017

Oai Thần Phật Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa ( Oct 1, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận