Chuyển tới nội dung

Phá thai

Tội ác phá thai và những quả báo phải nhận được. Tội ác phá thai là 1 trong 5 trọng tội ngỗ nghịch bị đọa vào địa ngục Vô Gián: Giết cha, giết mẹ, giết hại hài nhi (phá thai), làm thân Phật chảy máu và gây mất đoàn kết trong tăng đoàn.

Xin đừng phá thai giết con 5

Xin đừng phá thai giết con

Bài pháp thoại Quý trọng mạng sống, xin đừng phá thai giết con do Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng https://www.youtube.com/watch?v=XUOZkGjjJD0

Trang: 1 2 3
DMCA.com Protection Status

Powered by Xe Dap Dien Yen Oanh