Pháp giáo hóa của Phật

Bài pháp thoại Pháp giáo hóa của Phật do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Hải Đức, ngày 14/05/2017

Pháp Giáo Hóa Của Phật - Thầy, Thích Pháp Hòa (chùa Hải Đức, May 14, 2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận