Phật học cho người Việt tại ngoại quốc

Bài pháp thoại Phật học cho người Việt tại ngoại quốc gồm 6 phần được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Tịnh Thất Hiền Như, California – Hoa Kỳ, tháng 10/2015
Phần 1: Phật học căn bản
Phần 2: kinh Tứ Diệu Đế
Phần 3: Các pháp hỗ trợ pháp môn
Phần 4: Tịnh độ toàn tập
Phần 5: Kinh ABHI DHA MMA
Phần 6: Công phu tu tập trong ngày

Phật học cho người Việt tại ngoại quốc Phần 1 Phật học căn bản Thầy Thích Trí Huệ

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận