Phật Pháp ngôn ngữ gì?

Pháp thoại vấn đáp Phật Pháp ngôn ngữ gì được Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại Tu viện Trúc Lâm
Phật Pháp ngôn ngữ gì

Phật Pháp Ngôn Ngữ gì? (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phật Pháp ngôn ngữ gì?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận