Phật pháp thắng mọi Pháp (vấn đáp)

Bài pháp thoại Phật pháp thắng mọi Pháp (vấn đáp) được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại hội trường Crowne Plaza, Hoa Kỳ.

Phật Pháp Thắng Mọi Pháp 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( May 27, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận