Phật pháp thắng mọi Pháp

Bài pháp thoại Phật pháp thắng mọi Pháp được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại hội trường Crowne Plaza, Hoa Kỳ.

Phật Pháp Thắng Mọi Pháp 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( May 27, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận