Chuyển tới nội dung

Phát tâm bồ đề

Bài pháp thoại Phát tâm bồ đề được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang trong chuyến hoằng pháp tại Úc.

Bồ đề tâm là giác ngộ tâm, và khi nhắc đến bồ đề tâm là nghĩ đến cái tâm giác ngộ, cái tâm trong sáng để nhận thức được một điều gì và chúng ta phát tâm làm điều đó.

Phát Bồ đề tâm là phát sanh một ý nguyện đạt đến giác ngộ để cứu thoát tất cả chúng sanh. Đây là Bồ-đề tâm nguyện. Hành động thực hiện điều đó là Bồ-đề tâm hạnh hay thực hành Bồ-tát hạnh.

Đạt đến giác ngộ là đạt đến tánh Không hay Pháp thân một cách trọn vẹn, đây là phương diện trí huệ. Cứu thoát tất cả chúng sanh là tâm đại bi. Như vậy, con đường Bồ-tát là đi trong trí huệ và đại bi. Trí huệ và đại bi làm phát sanh phương tiện thiện xảo, mà phương tiện thiện xảo căn bản nhất là Báo thân và Hóa thân để làm việc trong sanh tử.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status