Chuyển tới nội dung

Phật Tánh là gì?

Phật Tánh là gì?

Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến (2014)

Phật tánh của chúng sanh chẳng hư, chẳng hoại, chẳng bị kéo, bị bắt, chẳng bị trói, bị buộc. Như trong chúng sanh có hư không, vì tất cả chúng sanh đều có hư không chẳng chướng ngại, chúng sanh đều chẳng tự thấy mình có hư không này. Giả sử nếu chúng sanh chẳng có hư không thời không có những sự đến, đi, đứng, ngồi, nằm, chẳng sống chẳng lớn. Do nghĩa này nên trong kinh ta nói tất cả chúng sanh đều có hư không giới, hư không giới đây gọi là hư không. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Bực Thập trụ Bồ tát thấy được phần ít như châu kim cương.”
phat tanh la gi

Xem thêm bài giảng Tánh Không nền tảng triết học đại thừa được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Úc Châu), ngày 02/04/2017 (06/03/Đinh Dậu)

4.6/5 - (5 bình chọn)

3 bình luận trong “Phật Tánh là gì?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Powered by taichinhdautu.com
DMCA.com Protection Status