Phát triển tâm từ

Bài pháp thoại Phát triển tâm từ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Kamen, Đức Quốc, ngày 24/06/2017.

Phát Triển Tâm Từ - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phát triển tâm từ"

Bình luận