Phiền não vọng tưởng

Pháp thoại vấn đáp Phiền não vọng tưởng được thầy Thích Minh Niệm giải đáp tại Chùa Bồ Đề Lan Nhã, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Vấn Đáp Phật Pháp Tại Chùa Bồ Đề Lan Nhã Quận 6 | Thầy Minh Niệm 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận