Phòng và trị bệnh

Bài giảng chuyên đề về sức khỏe và phật pháp: Phòng và trị bệnh được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Thiện viện Chơn Không, Hawaii, Hoa Kỳ 2018

Phòng và trị bệnh || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận