Phúc đi tìm mình

Bài pháp thoại Phúc đi tìm mình do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng taị chùa Bảo Quang, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, ngày 28/06/2017

Kiếp Trước Nợ Gì Kiếp Này Trả Đó - Phật Dạy Nhân Quả Báo Ứng Không Trừ Một Ai #mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận