Phước của mình có thì không ai có thể lấy được

Pháp thoại Phước của mình có thì không ai có thể lấy được do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Linh Thứu, Heidereuterstraße 30, 13597 Berlin. Cộng Hòa Liên Bang Đức, mgày 20/08/2017.

Phước Của Mình Thì Không Ai Có Thể Lấy Được - Sư Cô Hương Nhũ Mới Nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phước của mình có thì không ai có thể lấy được"

Bình luận