Phương pháp chuyển hóa phiền não

Đại Đức Thích Thiện Xuân giảng đề tài 3 Phương pháp chuyển hóa phiền não tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Sydney Úc Châu tháng 1/2-14

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận