Phương tiện khéo

Bài pháp thoại Phương tiện khéo do Đại đực Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Viên Thông Tự trong chuyến hoằng Pháp tại Hoa Kỳ

Phương Tiện Khéo - Thầy Thích Pháp Hòa (Viên Thông Tự, Houston, Dec.14, 2014)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phương tiện khéo"

Bình luận