Quả báo của bốn hạng người

Pháp thoại Quả báo của bốn hạng người, người tu tập nên biết được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Tân Vạn Phước, Bến Tre

Quả báo của bốn hạng người || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Quả báo của bốn hạng người"

Bình luận