Quan Âm Bồ Tát hiện đang ở đâu?

Bài pháp thoại Quan Âm Bồ Tát hiện đang ở đâu được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Bửu Đà – 419/4, Cách Mạng Tháng 8, P.13, Q.10, TP Hồ Chí Minh, ngày 19/09/2016

Quan Âm Bồ Tát Hiện Đang Ở Đâu ? - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ


Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận