Quán chiếu để tiến tu

Quán chiếu để tiến tu
Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa

Quán Chiếu Để Tiến Tu - Thầy. Thích Pháp Hòa - (Sep.5, 2009)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận