Quay về kết nối với thực tại

Bài pháp thoại Quay về kết nối với thực tại được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng trong khóa thiền tập Sống trọn giây phút này, diễn ra vào ngày 28/12/2015, tại Bản Hoa Anh Đào, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sư Minh Niệm || Quay Về Kết Nối Với Thực Tại || Bản Hoa Anh Đào || 28.12.2015

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận