Sắc pháp và tâm pháp

Video pháp thoại Sắc pháp và tâm pháp được thầy Thích Trí Huệ giảng tại Chùa Từ Quang trong đại lễ vu lan

Cắt chấp trước, hết phiền não || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Sắc pháp và tâm pháp"

Bình luận