Sân trước cành mai

Bài pháp thoại Sân trước cành mai được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Phổ Minh thành phố Windsor tỉnh bang Ontario, Canada, ngày 19/02/2017.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận