Sanh tử tương tức

Bài Pháp thoại Sanh tử tương tức do Đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên
Sanh tử tương tức

Sanh Tử Tương Tức - Thầy Thích Pháp Hòa (April 3, 2015)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận