Sen phóng hào quang

Sau chuyến Hoằng Pháp tại Oregon ,Thầy Pháp Hòa đã có Bài Pháp rất hay tại tư gia Phật Tử Thanh Tồn , Diệu Cẩm với Đề tài Cam Lồ Rịn Nhuận – Sen Phóng Hào Quang đã đem lại nhiều lợi ích trên bước đường tu tập của PT Seattle .

SEN Phóng Hào Quang tại Seattle 2015 - Thày Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận