Sợ tội, làm sao tu theo Phật

Bài giảng Sợ tội, làm sao tu theo Phật được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hội Trường Prince Rupert, thành phố Vancouver, Canada, ngày 18-09-2017

Sợ Tội, Làm Sao Tu Theo Phật - Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Canada 09-2017

Xem thêm bài giảng Tâm lý sợ tội

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận