Sống trong thực tại

Bài pháp thoại Sống trong thực tại được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Regina, Canada

Sống Trong Thực Tại - Thầy Thích Pháp Hòa (15.09.2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận