Sử dụng thời gian

Bài pháp thoại Sử dụng thời gian được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại tư gia Ngộ Thiện Đức, ngày 28/10/2017 trong chuyến hoằng pháp tại Úc

Sử dụng Thời gian (tư gia Ngộ Thiện Đức) - Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại ÚC

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận