Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tại sao học nhiều và có bằng cấp nhưng vẫn khổ?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận