Tại sao tôi chọn Pháp môn Niệm Phật?

Khai thị Tại sao tôi chọn Pháp môn Niệm Phật – Pháp Sư Tịnh Không, Trích từ đĩa “50 bài khai thị của PS Tịnh Không” -Khai thị số 39

Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

5/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận