Tám đường chứng đạo (thêm phần 4)

Pháp thoại Tám đường chứng đạo (Kinh Bát Niệm) 4 phần được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Từ Vân, Morrison CO, ngày 31/05/2019
Tám đường chứng đạo

Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm) 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv. Từ Vân, Morrison CO, 31.5. 2019)

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tám đường chứng đạo (thêm phần 4)"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận