Tâm niệm của người xuất gia

Bài pháp thoại Tâm niệm của người xuất gia được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong Khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 14 tại Tu Viện Tây Thiên, ngày 03/08/2016

Tâm Niệm Của Người Xuất Gia - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Aug 3 , 2016 )

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận