Tháo năm gánh nặng

Pháp thoại Tháo năm gánh nặng được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ năm 2017

Tháo năm gánh nặng || Đ.Đ Thích Trí Huệ giảng tại Mỹ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tháo năm gánh nặng"

Bình luận