Thầy Thích Thiện Thuận nói chuyện với bà con buôn làng Huyên Lắk

Thầy Thích Thiện Thuận nói chuyện với bà con buôn làng Huyên Lắk, Buôn Ma Thuộc
Thầy Thích Thiện Thuận nói chuyện với bà con buôn làng Huyên Lắk


3.6/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thầy Thích Thiện Thuận nói chuyện với bà con buôn làng Huyên Lắk"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận