Thiền trong đời sống hàng ngày

Pháp thoại Thiền trong đời sống hàng ngày do Tăng thân Làng Mai chia sẻ trong khóa tu Ngày An Lạc lần 15 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-03-2017.

Thiền trong đời sống hàng ngày - Tăng thân Làng Mai

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận