Thiền trong đời sống phần 2

Bài pháp thoại Thiền trong đời sống phần 2 được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ Ngày 03-03-2017

Thiền trong đời sống phần 24.67/5 (93.33%) 6 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận