Thiền trong đời sống phần 2

Bài pháp thoại Thiền trong đời sống phần 2 được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ Ngày 03-03-2017

Thầy Thích Pháp Hòa ( Thiền Trong Đời Sống ) Phần 2 Rất Hay Tại Thiền Đường Mây Từ Ngày 03-03-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận