Thiền trong đời sống vấn đáp

Bài pháp thoại Thiền trong đời sống vấn đáp (phần 4) được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ Ngày 04-03-2017

Thầy Thích Pháp Hòa ( Thiền Trong Đời Sống ) Phần 4 Vấn Đáp Tại Thiền Đường Mây Từ Ngày 04-03-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận