Thời gian và định hướng tu tập

Video thuyết pháp Thời gian và định hướng tu tập được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 53 tại đạo tràng Chùa Bửu Lâm, ngày 14/09/2016.

Thời gian và định hướng tu tập

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận