Thuyền tuệ sang sông

Bài pháp thoại Thuyền tuệ sang sông (6 phần) do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Thầy Thích Pháp Hòa - Thuyền Tuệ Sang Sông (phần 1/6)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận