Tiếp xúc thực tại bằng lối nhìn đặc biệt

Bài pháp thoại Tiếp xúc thực tại bằng lối nhìn đặc biệt được Sư Thích Minh Niệm trong mùa an cư kiết hạ, diễn ra ngày 12.07.2017 tại thiền viện Rai Cherntawan, thuộc miền Bắc, Thái Lan.

Thầy Minh Niệm | Tiếp xúc thực tại bằng lối nhìn đặc biệt | An cư kiết hạ - Thái Lan | 12.07.2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận