Tìm lại chính mình

Bài pháp thoại Tìm lại chính mình được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Quán Âm, ngày 08-05-2016

Tìm Lại Chính Mình - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Quán Âm, May 8, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận