Tịnh độ và sự thực hành

Pháp thoại Tịnh độ và sự thực hành được Thầy Thích Trí Huệ giảng tại Tịnh Thất Hiền Như, Cali, Mỹ, năm 2018

Tịnh độ và thực hành || Thầy Thích Trí Huệ giảng tại Cali, Mỹ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận