Tĩnh lặng chiếu soi

Bài pháp thoại vấn đápTĩnh lặng chiếu soi được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 01/10/2017 tại chùa Bảo Lâm, Ohio, Hoa Kỳ

Tỉnh Lặng Chiếu Soi ( Vấn Đáp ) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Oct 1, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận