Tình người tâm Phật

Bài giảng Tình người tâm Phật của Đại Đức Thích Phước Tiến nhắm đến quý phật tử, những con người đã có thời gian tu tập và gấn nhất với đức phật. Thầy mong muốn chúng ta hãy cố gắng phát huy lòng từ bi, tình người với người, ứng dụng giáo điều phật pháp vào cuộc đời.

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận